Poštovani klijenti;

Obavještavamo Vas da podružnica Centar koja se nalazi na adresi Mula Mustafe Bašeskije br. 12, Općina Stari grad, Sarajevo, prestaje sa radom zaključno sa 01.09.2021. godine.

Aplicirati za kredit možete na www.iutecredit.ba ili nas posjetiti u našim podružnicama na adresama:

  • Hamdije Kapidžić br. 1-2. (Bulevar Branioca Dobrinje) Općina Novi Grad, Sarajevo 71000
  • Zmaja od Bosne 50, Općina Novo Sarajevo, Sarajevo 71000
  • Hilandarska br. 13 , Istočno Sarajevo 71123
  • Londža br. 92, Zenica 72000
  • Kazan Mahala br. 3, Tuzla 75000
  • Gundulićeva br. 52, Banja Luka 7800