U cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom pandemije virusnog oboljenja COVID-19, ICBH uvodi posebne mjere koje se odnose na mogućnost odgode plaćanja obaveza i druge olakšice klijentima. Posebne mjere trebaju omogućiti klijentima prevazilaženje poteškoća sa kojima se suočavaju i olakšati im da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze prema ICBH.

Potrebna dokumentacija za odobrenje posebne mjere:

  • Zahtjev za odobrenje posebne mjere u vanrednim okolnostima uzrokovanim pojavom pandemije virusnog oboljenja COVID-19,
  • Dokaz da su izvori za otplatu mikrokredita smanjeni i time onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema ICBH,
  • Dokaz da je smanjenje izvora za otplatu mikrokredita kao posljedica negativnog uticaja pandemije virusnog oboljenja COVID-19.

Na osnovu podnesenog Zahtjeva ICBH može odobriti jednu od sljedećih posebnih mjera:

  • Moratoriji – odgoda obaveze plaćanja 3 (tri) uzastopne mjesečne rate mikrokredita,
  • „Grace“ period – odgoda obaveze plaćanja glavnice tokom 3 (tri) uzastopne mjesečne rate mikrokredita,
  • Produženje krajnjeg roka za otplatu mikrokredita (inicijalno ugovoreni broj rata mikrokredita se produžava za najviše 6 rata).