IuteCredit objavio nerevidirane rezultate za prvih 6 mjeseci 2022

Nastavak profitabilnog rasta i napretka u ostvarivanju strateških ciljeva

 • Ukupan broj klijenata se povećao za 40,6% na 966 hiljada (31 decembar 2021: 687 hiljada).
 • Preuzimanje kontrolnog udjela u moldavskoj banci Energbank i napredak u ostvarivanju operativne kontrole sa dvojakim potencijalom za dodatne tokove prihoda sa uslugama e-novčanika (plaćanja) i rast portfolija kredita bez povećane FX izloženosti.
 • Grupa je konsolidovala bilans do 79,2% na 298,9 miliona EUR, a vlasnički kapital gotovo se udvostručio na 50,6 miliona eura na 30. jun 2022. godine.
 • Povećava se upotreba digitalnog putovanja za klijente s aplikacijom MyIute koju je preuzelo 313 hiljada klijenata (31. decembar 2021.: 181 hiljada klijenata).
 • Povećano ulaganje u New Core IT platformu za upravljanje korisničkim iskustvom i integriranim kreditima i tokovima vrijednosti usluga novčanika.

OPERATIVNO NAJVAŽNIJA DOSTIGNUĆA U POSLOVANJU IUTECREDITA BEZ UČINAKA AKVIZICIJE BANAKA

 • Isplate kredita povećale su se za 31,1% na 97,9 miliona EUR-a (6M/2021: 74,7 miliona EUR-a).
 • Broj odobrenih kredita u odnosu na isti period prošle godine je porastao za 20,2% na 165.148 (6M/2021: 137.367).
 • Bilanca je porasla za 8,7% na 181,2 miliona EUR-a (31. decembar 2021.: 166,8 miliona EUR-a).
 • Portfolio bruto kredita porastao je za 15,0% na 138,4 miliona EUR-a (31. decembar 2021.: 120,4 miliona EUR-a) od čega je iznos glavnice kredita porastao za 16,3% na 123,3 miliona EUR-a (31. decembra 2021.: 106,0 miliona EUR-a).
 • Disciplina otplate (Indeks performansi kupaca, CPI30) značajno se poboljšala na historijski najvišu razinu u iznosu od 91,1% (6M / 2021: 87,9%).
 • Neto kreditni portfolio porastao je za 15,7 % na 121,9 miliona EUR-a (31. decembar 2021.: 105,4 miliona EUR).
 • Uvođenje 68 bezkartičnih bankomata isključuje posrednike i smanjuje potrebu za plastičnim karticama a time se smanjuje i plastični otpad.

FINANCIJSKI NAJVAŽNIJA DOSTIGNUĆA IUTECREDIT POSLOVANJA BEZ UČINAKA AKVIZICIJE BANAKA

 • Prihodi od naknada za kamate i provizije porasli su za 17,5% na 27,5 miliona EUR-a (6M/2021: 23,4 miliona EUR-a) pod uticajem stalnog povećanja isplata u usporedbi s povećanjem prosječnog portfolija neto kredita za 93,2 %.
 • Neto prihod od kamata i provizija porastao je za 11,1% na 18,9 miliona EUR-a (6M/2021: 17,0 miliona EUR-a) kao rezultat povećanih plaćanja kamata povezanih s izdavanjem obaveznica.
 • Ukupni prihod porastao je za 14,6% na 33,5 miliona EUR-a (6M/2021: 29,2 miliona EUR-a).
 • Omjer troškova i prihoda od 43,5% (6M/2021: 36,0%) je uglavnom rezultat troškova povezanih s akvizicijom Energbanke, povećanjem poslovne aktivnosti i troškovima za izgradnju budućih tokova prihoda.
 • EBITDA prilagođena za FX/revalorizaciju i prihod od Energbanke porasla je za 10,6% na 12,5 miliona EUR-a (6 miliona EUR/2021.: 11,3 miliona EUR).
 • Neto dobit prilagođena prihodu od Energbanke na 2,0 miliona EUR-a (6M/2021: 3,0 miliona EUR-a).
 • Snažna kapitalizacija i profitabilnost – premašena su obećanja o euroobaveznicama.

“U prvih šest mjeseci 2022. godine IuteGroup je povećala svoju bazu klijenata, produktivnu imovinu, prihode i neto dobit, dok je doživjela velike promjene u svojoj tehnološkoj bazi i multinacionalnoj, multiregulatornoj organizacijskoj strukturi. Uspješna akvizicija prve banke u Grupu, tekuće digitalno uključivanje klijenata preko MyIute aplikacije, predani tim i snažna financijska disciplina osigurali su  40 miliona eura prihoda od naših klijenata i šestomjesečnu neto dobit od 13 miliona EUR-a kao rezultat našeg rada.

Konsolidirana bilanca, koja uključuje poslovanje I IuteCredita i EnergBanke, ostala je krajem juna na 300 miliona EUR-a u odnosu na kraj prvog tromjesečja. S druge strane, portfolio neto kredita porastao je za 10% na 171 milion EUR-a.  To znači da smo u razdoblju od aprila do juna veći dio imovine plasirali u proizvodnju prinosa. Kompanije IuteCredit i EnergBank bile su profitabilne same po sebi. Broj aktivnih klijenata je premašio 168.000 (3M/22: 160.000), a broj klijenata korisnika e-novčanika premašio je brojku od 85.000 do kraja izvještajnog razdoblja (3M/22: 83.000).

Sve navedene brojke pričaju jednu dobru priču: Taktički napredujemo u nekoliko smjerova prema strateškom cilju da do kraja 2024. godine imamo milion klijenata nudeći i zajmove i platne usluge.

Aplikaciju MyIute preuzelo je više od 300.000 ljudi. U isto vrijeme, naši kupci kontinuirano traže sve više i više  udobnosti u smislu aktiviranja i korištenja financijskih proizvoda. Posebno razvijamo backend tako da se ove značajke i proizvodi pokreću automatski ili samo s vlastitim unosom kupca, ali na personaliziran način. Primjerice, u Makedoniji smo do sada s New Coreom postigli da se 17% kredita u potpunosti automatski obrađuje i odobrava odmah putem interneta, na temelju lične procjene i personaliziranih parametara proizvoda.

Istodobno napredujemo u preuzimanju operativne kontrole nad Energbankom. Preuzimanje 95% udjela pokazalo se vrlo profitabilnim za IuteGroup. Od 30. juna 2022. konsolidirani kapital IuteGroupe iznosio je 50 miliona EUR-a, što je značajan skok u odnosu na razinu prije sticanja od 25 miliona EUR-a od 31. decembra 2021. Ipak, sama banka je već postala profitabilna čak i prije početka operativnog i digitalnog zaokreta koji predviđamo za razdoblje od 2022. do 2023. godine.

U poslovanju IuteCredita kreditni portfolio i prihodi nastavili su rasti, dok se struktura prihoda dodatno diverzificirala. Do danas je 96% prihoda od različitih usluga povezanih s kreditima (prihodi od kredita), a 4% od platnih usluga (prihodi e-novčanika).

Za cijelu 2022. godinu držimo se očekivanja prihoda i neto dobiti Grupe. Očekujemo konsolidirane prihode u iznosu od najmanje 75 miliona EUR-a (40 miliona EUR-a ostvarene u H1 2022.) i neto dobit od najmanje 16 miliona EUR-a (13 miliona EUR-a ostvarenih u H1 2022.),” rekao je Tarmo Sild, izvršni direktor grupe IuteCredit.

Kompletan nerevidirani izvještaj za 6M/2022 dostupan je pod iutecredit.com/reports/.

IuteCredit BiH, dio grupacije IuteCredit Europe, posluje na bh. tržištu između ostalog i sa svojim proizvodima MyIute i iutePay , a više o mogućnostima financiranja putem ove fin-tech kompanije možete naći na www.iutecredit.ba