2021 godina je godina uspjeha za grupaciju IuteCredit uz koji je usko vezana evolucija prema potpuno digitaliziranim rješenjima za korisnike kao i uvođenje novih servisa plaćanja

OPERATIVNA DOSTIGNUĆA

 • Otplate kredita su porasle u odnosu na isti period prethodne godine za 41,7% do 167,0 miliona eura (12M/2020: 117,7 miliona eura).
 • Broj odobrenih kredita u odnosu na isti period prethodne godine je povećan za 31,0% na 291.439 (12M/2020: 222.418).
 • Bilans stanja je povećan za 43% na 166,8 miliona eura (31. decembar 2020.: 116,6 miliona eura) kao rezultat povećanja gotovinske pozicije i kredita isplaćenih klijentima.
 • Bruto kreditni portfolio porastao je za 26,6% na 120,4 miliona eura (31. decembar 2020.: 95 miliona eura) od čega je glavnica duga porasla za 34,1% 106,0 miliona eura (12M/2020: 79 miliona eura).
 • Disciplina otplate poboljšana na 86,7% (12M/2020: 84,7%).
 • Neto kreditni portfolio je porastao za 33,1% na 105,4 miliona eura (31. decembar 2020.: 79,2 miliona eura).
 • Ukupan broj korisnika se povećao za 12,4% na 811 hiljada (31. decembar 2020.: 687 hiljada).

STRATEŠKA DOSTIGNUĆA

 • Korisnici sve više upotrebljavaju jednostavne digitalne procese te je podneseno 180 hiljada zahtjeva za kredit putem MyIute aplikacije.
 • Postojana unapređivanje tokova prihoda preko e-novčanika, uključujući  mogućnosti plaćanja.
 • Uvođenje beskartičnih bankomata čime se umanjuje broj posrednika.

FINANCIJSKA DOSTIGNUĆA

 • Prihodi od kamata i provizija porasli su za 8,7% na 48,3 miliona eura (12M/2020: 44,5 miliona eura) pod uticajem stalnog rasta isplata u poređenju sa povećanjem od 34,1% prosječnog neto kreditnog portfolija.
 • Neto prihodi od kamata i provizija porasli su za 1,5% na 34,0 miliona eura (12M/2020: 33,5 miliona eura) kao rezultat povećanih otplata kamata na izdavanje obveznica, dok je gotovinska pozicija ostala visoka.
 • Ukupni prihodi su porasli za 9,1% na 61,2 miliona eura (12M/2020: 56,1 miliona eura).
 • Odnos troškova i prihoda je porastao na 40,3% (12M/2020: 32,5%) kao rezultat oporavka poslovne aktivnosti i s tim u vezi normalizacije troškova i strateških incijativa
 • Neto dobit je porasla za 15,7% na 6,1 milion eura (12M/2020: 5,2 miliona eura).

EBITDA je prilagođena za devizne/revalorizacione dobitke od 22,8 miliona eura (12M/2020: 20,9 miliona eura).

„2021. godina bila je godina rasta za IuteGroup, odražavajući njenu evoluciju prema potpuno digitaliziranim rješenjima za klijente i raznovrsnim tokovima prihoda, uključujući sada i platne usluge. Faktori koji su doprinijeli su naše kreditne prakse, koje podrazumijevaju veće iznose kredita na duže periode, ali uz niže kamate za naše klijente.

Digitalizacija i novi tokovi vrijednosti usluga ne samo da su mnogo doprinijeli rastu u protekloj finansijskoj godini. Oni su još važniji za našu budućnost kao preduslov za besprijekornu integraciju Iute s rješenjima e-trgovine. Impresivni dokazi uključuju više od 180.000 korisnika aplikacije MyIute, više od 30 bankomata i druga fintech rješenja IuteGroup koja su primjenjena tokom 2021. godine.

Za finansijsku godinu 2022, menadžment ima za cilj da poveća broj korisnika kao i daljnji rast prihoda i profita. Isplate po obveznicama će biti ispunjeni kao i dividenda ”, izjavio je Tarmo Sild, izvršni direktor IuteCredit Grupe.