Glavne odgovornosti:

• Razvoj i održavanje portfolija poslovnih partnera;
• Uspostavljanje, pregovaranje i sklapanje ugovora o suradnji s novim partnerima – pravnim subjektima, čija je osnovna djelatnost prodaja proizvoda i/ili usluga;
• Upravljanje dnevnim aktivnostima sa naglaskom na marketinške aktivnosti i prodajni fokus sa partnerskim mrežama;
• Organizacija obuke prodajnog osoblja u partnerskim kompanijama, vezano za tekuće i nove finansijske proizvode;
• Organizacija marketinških aktivnosti u skladu s politikama Društva;
• Izrada izvještaja o aktivnostima;
• Marketinški orijentirana osoba sa sposobnostima razmjevanja i istraživanja tržišta, kao i sa fokusom na razvijanje novih ideja, proizvoda i prodajnih akcija.

Potrebne vještine, iskustva i kvalifikacije:

 • Izvrsne komunikacijske i interpersonalne, kao i izražene pregovaračke vještine;
 • Iskustvo u razvijanju odnosa s poslovnim partnerima;
 • Sposobnost za kvalitetno istovremeno praćenje realizacije više zadataka, u veoma dinamičnom poslovnom okruženju;
 • Posvećenost zadovoljstvu klijenata i fokus na ostvarivanje zadatih prodajnih ciljeva;
 • Sposobnost za individualni, kao i timski rad, prema potrebi, uz ograničen nadzor i spremnost na razmatranje svih potencijalnih poboljšanja u radu i njihovu adekvatnu primjenu;
 • Sposobnost za adekvatno upravljanje poslovnim u stresnim situacijama, uz advekatan nivo poslovne etike i nivoa profesionalizma; 
 • Razvijen visok nivo tolerancije u radu sa / i komunikaciji prema različitim tipovima korisnika, klijenata, zaposlenika, dobavljača i trećih strana;
 • Razvijene vještine u rukovanju računarima; Microsoft Office, sa naglaskom na vještine izvještavanja;
 • Univerzitetska diploma;
 • Aktivano iskustvo u vožnji;
 • Dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Mi nudimo:

 • Adekvatna primanja, uz dodatak bonusa;
 • Internacionalno, pozitivno, dinamično i motivirajuće radno okruženje;
 • Kvalitetnu priliku za lični i profesionalni razvoj kroz treninge, edukacije i obuke;


Ukoliko smatrate da ste upravo Vi pravi kandidat za ovu radnu poziciju, i da nam želite pomoći da razvijemo poslovnu mrežu u regijama Sarajevo, Banja Luka, Zenica i Tuzla, te njegujete profesionalan pristup u radu kako je to opisano u ovom oglasu, pozivamo Vas da nam dostavite Vašu kratku biografiju na e-mail adresu: jobs@iutecredit.org, ne kasnije od 18. decembra 2020. godine.

Vaša će prijava biti tretirana sa prikladnom pažnjom i striktnim povjerenjem.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani za razgovor za posao.

MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo