MKD IuteCredit BiH, s ciljem da uzbudljivi svijet fintecha približi studentima Ekonomskog fakulteta i provede transfer znanja, je provela interesantnu zajedničku aktivnost na predmetu Distribution Channels na 3. godini studija koji vode profesorica prof. dr Maja Arslanagić-Kalajdžić i asistentica mr. Nadija Hadžijamaković. Riječ je o predstavljanju jedinstvenog način praćenja ličnih financija kroz aplikaciju MyIute. MyIute je digitalni alat, tj, aplikacija koja stoji na raspolaganju svakoj punoljetnoj osobi za pregledno praćenje  obaveza po dignutim kreditima i kupovinama na rate. Polaznici studija na smjeru Marketing Management su dobili zadatak da izuče aplikaciju MyIute, pregledaju dosadašnje marketinške aktivnosti i naprave prijedlog daljnjeg promovisanja ovog kanala.

Studenti su pokazali zavidan nivo znanja, kao i vještine povezivanja teorije sa praksom, te su prezentovali čak 10 eseja sa interesantnim i inovativnim prijedlozima marketinških aktivnosti na engleskom jeziku. Nekoliko prezentacija se posebno izdvojilo, te je bilo izrazito teško odabrati najbolji rad. Članovi radne grupe studenata koje je ocjenjena s najvećim brojem bodova će, osim dobre ocjene na ovom predmetu, dobiti priliku da rade praksu kod MKD IuteCredit BiH i da se još detaljnije upoznaju sa inovativnim svijetom fintecha i neobankinga.