U četvrtak, 8. jula 2021. godine na platou ispred BBI centra u Sarajevu s početkom u 20:00h održana je panel diskusija pod nazivom “Neću u red, hoću digitalno”, koja je sa fokusom na digitalizaciju u mikrofinansijskom sektoru imala za cilj pokrenuti temu u javnom diskursu o osavremenjivanju birokratskih procesa u Bosni i Hercegovini.

Na panel diskusiji, koju je moderirao poznati TV voditelj Aleksandar Hršum, sudjelovali su predstavnici mikrofinansijskog, nevladinog, vladinog i IT sektora, a inicirana je od strane mikrokreditnog društva IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo.  

U diskusiji su učestvovali: Elma Zukić, predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija AMFI, Edvin Škaljo, profesor elektronike na PMF Un iverziteta u Sarajevu i predsjednik EAT sekcije u BiH, Jasmin Kukuljac, generalni direktor IuteCredit BH, Aida Bejtula, direktorica prodaje i marketinga QSS, Enes Haračić, preduzeće Results Consulting d.o.o. Sarajevo, stručnjak za cyber-sigurnost i digitalne tehnologije i Admir Begović, direktor operacija IuteCredit BH.

U vrijeme trajanja panel diskusije na platou je bila izložena konceptualna instalacija “Neću u red, hoću digitalno” koja je prikazujući siluete građanki i građana od kartona koji stoje i čekaju u redu imala za svrhu da simbolično komunicira o frustraciji usred komplikovanih i zastarjelih birokratskih procedura.

Osnovni ograničavajući faktor pri digitalizaciji mikrofinansijskog sektora je regulatorni okvir i adekvatna primjena postojećih zakona koji sprječavaju dalju digitalizaciju poslovanja.

MKD IuteCredit BH d.o.o.je u sklopu ovog događaja promovisao aplikaciju MyIute kroz koju je u par klikova moguće brzo i jednostavno podnijeti zahtjev za kredit, priložiti potrebne dokumente i ubzo nakon togadobiti novac na svoj račun.

IuteCreditje organizovao ovu panel diskusiju sa ciljem da artikuliše snažnu potrebu ne samo mikrofinansijskog i finansijskog sektora u BiH za digitalizacijom, već i šireg građanstva koje je što zbog pandemije, a što i prirodnim slijedom okolnosti, promijenio svoje navike u smislu masovnog korištenja digitalnih alata. Važno nam je da kampanjom “Neću u red, hoću digitalno” pokrenemo i druge faktore u procesu donošenja odluka i podstaknemo građane da je krucijalno zahtijevati promjene koje će modernizirati način življenja u BiH, a jedna od takvih promjena je i usvajanje Zakona o elektronskom potpisu.” – izjavio je generalni direktor IuteCreditu Bosni i Hercegovini, gospodin Jasmin Kukuljac

Jedna od panelistica bila je predsjednica Udruženja mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini AMFI, gospođa Elma Zukić, koja je tom prilikom kazala: “Digitalna transformacija počinje od naše spremnosti da prihvatimo promjene i prilagodimo se novim okolnostima. Neophodan je proaktivniji pristup nadležnih organa u cilju donošenja novih ili izmjene postojećih propisa koji će omogućiti povoljniji pravni okvir za provođenje projekata digitalne transformacije. Da bi se digitalizacija servisa i društva uopće provela u BiH nužno je hitno pripremiti, odnosno, prilagoditi zakonsku regulativu koja će podržati digitalizaciju servisa.”