Mikrokreditno društvo „IuteCredit  BH“ d.o.o. Sarajevo  (u daljem tekstu: IuteCredit BH) poštuje i sprovodi sve naredbe kriznih štabova, pridržavajući se svih uputstava koja imaju za cilj spriječiti dalje širenje COVID-19, osiguravajući pri tome kontinuitet poslovanja i redovan kontakt sa klijentima.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH  je donijela Odluku o privremenim mjerama koje lizing društva i mikrokreditne organizacije primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

U Odluci se navodi da je, Agencija za bankarstvo FBiH u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sektora, te zbog povećanja razine spremnosti subjekata bankarskog sistema u koji spadaju u nedepozitne finansijske instituacije na postupanja u vanrednim okolnostima izazvanim pojavom virusnog oboljenja COVID-19, usvojila Odluke o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama (MKO i lizing društva).

Odluke o privremenim mjerama podrazumijevaju da svaka nedepozitna finansijska institucija ima pravo i obavezu da svaki slučaj pojedinačno obrađuje, te postupa na osnovu vlastite procjene, dokumentacije i informacija o ugroženosti pojedinačnih klijenata i grupa klijenata, te donosi odluke i pronalazi najbolja rješenja za obje strane.

U skladu sa usvojenom odlukom informišemo Vas da IuteCredit BH nakon stupanja na snagu usvojene Odluke u procesu naplate potraživanja svoje poslovanje u tom dijelu rada usmjeriti na individualni pristup klijentu u okviru kojeg ćemo zajednički pokušati sagledati mogućnosti, pronaći rješenje, te postići dogovor u smislu definisanja olakšica za klijente radi otplate saglasno donesenoj Odluci Agencije za bankarstvo FBiH.

Vaš IuteCredit tim