Najbrži i najugodniji kreditor, MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo, kćerka kompanije AS IuteCredit Europe, vas poziva da se prijavite na poziciju:

Saradnik za naplatu potraživanja

(Internal Debt Collector)

Glavne odgovornosti:

 • Praćenje i naplata dospjelih potraživanja od klijenata u statusu „default“
 • Praćenje i naplata dospjelih potraživanja od klijenata u statusu „pre-default“
 • Kontaktiranje i posjeta dužnicima i dogovaranje načina otplate
 • Analiza klijentovog finansijskog stanja , ukupnog ekonomskog položaja i kretanja izmirenja dospjelih obaveza 
 • Davanje prijedoga za reprogramiranje klijentovih obaveza
 • Priprema izvještaja o obavljenim momitorinzima i stanju problematičnog portfolia
 • Priprema i dostavljanje potrebne dokumentacije za potrebe pokretanja aktivnosti naplate putem Eksternih agencija ili sudskog postupka
 • Priprema izvještaja o obavljenim momitorinzima i stanju problematičnog portfolia
 • Saradnja i komunikacija sa drugim odjelima u vezi dostupnih informacija o klijentima
 • Ostali zadaci i poslovi po nalogu rukovodioca

Potrebne vještine, iskustva i kvalifikacije:

 • Izvrsne komunikacijske i interpersonalne, kao i izražene pregovaračke vještine;
 • Iskustvo u komunikaciji sa različitim profilima klijenata ;
 • Sposobnost za kvalitetno istovremeno praćenje realizacije više zadataka, u veoma dinamičnom poslovnom okruženju; 
 • Sposobnost za individualni, kao i timski rad, prema potrebi, uz ograničen nadzor i spremnost na razmatranje svih potencijalnih poboljšanja u radu i njihovu adekvatnu primjenu; 
 • Sposobnostza adekvatno upravljanje poslovnim u stresnim situacijama, uz advekatan nivo poslovne etike i nivoa profesionalizma; 
 • Razvijen visok nivo tolerancije u radu sa / i komunikaciji prema različitim tipovima korisnika, klijenata, zaposlenika, dobavljača i trećih strana;
 • Razvijene vještine u rukovanju računarima; Microsoft Office, sa naglaskom na vještine izvještavanja;
 • Aktivno iskustvo u vožnji;
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. 

Mi nudimo: 

 • Adekvatna primanja, uz dodatak bonusa;
 • Internacionalno, pozitivno, dinamično i motivirajuće radno okruženje;
 • Kvalitetnu priliku za lični i profesionalni razvoj kroz treninge, edukacije i obuke; 
 • ‘Vidi Svijet’ program.


Ukoliko smatrate da ste upravo Vi pravi kandidat za ovu radnu poziciju, te njegujete profesionalan pristup u radu sa internim i vanjskim korisnicima kako je to opisano u ovom oglasu, pozivamo Vas da nam u kontekstu Vaše prijave dostavite Vašu kratku biografiju na e-mail adresu: jobs@iutecredit.org, ne kasnije od 29. februara 2020. godine.

Vaša će prijava biti tretirana sa prikladnom pažnjom i striktnim povjerenjem.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani za razgovor za posao.

MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo