+387 33 257 666 PON-PET 08:00 - 16:30 Viber

                                       

Iute Credit BH

LISTA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Fizička lica

Klijenti iz FBiH trebaju dostaviti:

 • Zahtjev za mikrokredit (original) potpisan od podnosioca zahtjeva.
 • Kopija identifikacionog dokumenta (lična karta) 
 • Orginal ili kopija povrde o mjestu boravka (CIPS prijava) ovjerena kod nadležnog aministrativnog organa ili ovlaštenog notarskog ureda (ne starija od 6 mjeseci).
 • Izjava o dodatnim primanjima ovjerena kod nadležnog administrativnog organa ili ovlaštenog notarskog ureda.
 • Izjava kojom potvrđuje adresu stanovanja ili garantuje da nije došlo do promjene zadnje prijavljene adrese,
 • Potvrda o zaposlenju i/ili ugovor o radu (kopija dokumenta),
 • Platne liste (ovjerene od poslodavca) i/ili izvod iz banke (kopija dokumenta):
  • Državne kompanije i javna preduzeća – zadnja platna lista i/ili izvod iz banke,
  • Privatne kompanije – 3 zadnje platne liste i/ili izvod iz banke,
  • Samostalni djelatnici – obrazac SPR-1053,
 • Penzioneri / Korisnici FZPIO/MIO – zadnji ček od penzije (kopija dokumenta),
 • Korisnici invalidnine – Uvjerenje iz BIZ-a (kopija dokumenta),
 • Ugovor o zakupu ovjeren u poreskoj ispostavi (dokaz koji dokumentuje dodatna primanja) zajedno sa izvodima iz banke po tekućem računu za posljednja 3 mjeseca (za lica koja nisu u radnom odnosu).

Klijenti iz RS trebaju dostaviti:

 • Kopija identifikacionog dokumenta (lična karta),
 • Kopija potvrde o mjestu boravka (CIPS prijava ne starija od 6 mjeseci) ili zadnji plaćeni režijski račun,
 • Platne liste (ovjerene od poslodavca)
  • Državne kompanije i javna preduzeća – zadnja platna lista i/ili izvod iz Banke;
  • Privatne kompanije – 3 zadnje platne liste, i/ili izvod iz Banke;
  • Samostalni djelatnici – obrazac SPR-1053
 • Penzioneri / Korisnici FZ PIO/MIO – zadnji ček od penzije,
 • Korisnici invalidnine – Uvjerenje iz BIZ-a,
 • Ugovor o najmu – ovjeren u poreskoj upravi (dokaz koji dokumentuje dodatna primanja) zajedno sa izvodima iz banke po tekućem računu za posljednja 3 mjeseca (za kategoriju koja nije u radnom odnosu),
 • Izjavu o dodatnim primanjima (ICBH izjava) ovjerena kod nadležnog administrativnog organa ili ovlaštenog notarskog ureda.

MKD IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo